top of page
Wegenwerken rioleringswerken Persyn
Contact

WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN

Aanleg gescheiden stelsel in de Watervalstraat, Ardooie

Persyn

Bouwheer: Riopact
Datum: 2023-heden
Locatie: Watervalstraat, Ardooie

Opbraak bestaande wegenis en riolering

Aanleg rioleringen, kokerrioleringen en rioolaansluitingen

Bouw uitstroomconstructie, pompstation en knijpconstructies

Aanleg funderingen

Aanleg geprefabriceerd beton en betonstraatstenen

Aanleg verhardingen in asfaltbeton en bestratingen in betonstraatstenen

Wegenis en riolering wijkpark Ten Boomgaarde

Persyn

Bouwheer: Stad Brugge
Datum: 2022-heden
Locatie: Ter Beke, Sint-Michiels

Riolerings- en wegeniswerken

Profileren van waterlopen

Beschermingswerken

Fiets- en wandelbruggen

Brug voor zwaar verkeer

Groenaanleg

Wegenis- en rioleringswerken Langemark, Madonna

Persyn

Bouwheer: Aquafin
Datum: 2022-heden
Locatie: Galgestraat, Langemark-Poelkapelle

Aanleg van grachten

2 pompstations ter plaatse gestort

3 overstorten ter plaatse gestort

Asfalt- en betonverharding

Kasseiverharding

Bestratingen

Herwaardering Sint-Amandsbeek, Roeselare

Persyn

Bouwheer: Aquafin
Datum: 2023-heden
Locatie: Biezenstraat, Roeselare

Rioleringswerken

Aanleg van 2 vijvers

Aanleg infiltratiestroken

2 pompstations ter plaatse gestort

10 overstorten ter plaatse gestort

Asfalt- en cementbetonverharding

Bestratingen in betonstraatstenen

Grindgazon
Tennisterrein en basketbalveld

Wegenis- en rioleringswerken in Evergemsesteenweg, Gent

Persyn

Bouwheer: Farys
Datum: 2022-heden
Locatie: Haagbeuklaan, Gent

Opbreken van bestaande wegenis en riolering

Voorzien van gescheiden rioleringsstelsel

Maken van huis- en straatkolkaansluitingen

Aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen

Aanplanten bomen

Aanleg drinkwaterleiding