top of page
Persyn Zwevegem
Persyn wegenwerken
Persyn

PERSYN IS
ERKEND OM WERKEN UIT TE VOEREN VOOR DE OVERHEID

In klasse 8 (onbegrensd) voor de volgende categorieën:

 • Categorie C : Wegenbouwkundig werken

 • Categorie C1 : Gewone rioleringswerken

 • Categorie C2 : Watervoorziening en leidingen leggen

 • Categorie D : Bouwwerken

 • Categorie D1 : Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen

 • Categorie E : Burgerlijke bouwkunde

 • Categorie E1 : Moerriolen

 • Categorie V : Installaties voor waterzuivering 

In klasse 6 (tot 3.225..000 Euro) voor de volgende categorieën:

 • Categorie B : Waterbouwkundige werken

 • Categorie B1 : Waterlopen ruimen

 • Categorie P2 : Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties 

 • Categorie E4 : Horizontale doorpersingen van onderdelen van kunstwerken 

In klasse 5 (tot 1.810.000 Euro) voor de volgende categorieën:

 • Categorie C5 : Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen

 • Categorie E2 : Paalfunderingen, dam- en diepwanden

 • Categorie F : Metaalconstructies

 • Categorie F2 : Metalen draagstructuren bouwen

 • Categorie G : Grondwerken

In klasse 4 (tot 900.000 Euro) voor de volgende categorieën:​​

 • Categorie G3 : Beplantingen

 • Categorie G5 : Afbraakwerken

 • Categorie P1 : Elektrische installaties in gebouwen

 • Categorie P3 : Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen

 • Categorie S1 : Openbare telefoon- en telgraafuitrustingen en databeheer

 

In klasse 3 (tot 500.000 Euro) voor de volgende categorieën:

 • Categorie A : Baggerwerken

Voor projecten met een hogere waarde wordt er samengewerkt met partners.

bottom of page