top of page
Waterzuivering
Contact

WATERZUIVERING

Afvalzuiveringsinstallatie Overschelde Wetteren

Persyn

Bouwheer: Aquafin
Datum: 2021-heden
Locatie: Tragelweg 7A, Overschelde

Uitbreiding van de afvalwaterzuivering RWZI Overschelde in Wetteren.

Bijkomende nabezinktank en beluchting.

Nieuwe uitstroomconstructie in de Schelde.

Alle werken dienen te gebeuren terwijl de bestaande waterzuivering in dienst blijft.

Kleinschalige waterzuiveringsinstallatie Lozer

Persyn

Bouwheer: Aquafin
Datum: 2022-heden
Locatie: Boeregemstraat, Kruisem (Lozer)

Bouw nieuwe kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI)

Influentgemaalput, voorzien van 2 dompelpompen en 1 reservepomp.

Selectortank.

Beluchtingsbekken uitgevoerd met ophaalbare fijnbellenbeluchting en een voortsuwingsschroef, met in het midden een centrale nabezinktank.

Slibrecirculatieput met 2 pompen voor recirculatie en 1 spuislibpomp.

Indikbuffer.

Dienstgebouw met aparte ruimte voor laagspanningsborden.

Aanleg wegenis en verhardingen.

Uitbreiding Rioolwaterzuiveringsstation Laarne

Persyn

Bouwheer: Aquafin
Datum: 2020-2022
Locatie: Laarne

Het maken van betonnen installatie om vuil rioolwater te zuiveren.
Het betreft een uitbreiding waarbij het bestaande zuiveringsstation steeds in dienst moet blijven.
De betonnen waterdichte constructies zijn 2 nabezinktanks en een beluchting.
Grondwerken, beschoeiing en grondwaterverlaging.
Aanleg van procesleidingen en riolering.

Rioolwaterzuiveringsstation Staden

Persyn

Bouwheer: Aquafin
Datum: 2019-2021
Locatie: Staden

Het maken van betonnen installatie om vuil rioolwater te zuiveren.
Het betreft een uitbreiding waarbij het bestaande zuiveringsstation steeds in dienst moet blijven.
De betonnen waterdichte constructies zijn nabezinktanks, beluchting, slibbuffer en slibindikker en een nieuw dienstgebouw.
Grondwerken, beschoeiing en grondwaterverlaging.
Aanleg van procesleidingen en riolering.

Rioolwaterzuivering Alpro

Persyn

Bouwheer: Veolia
Datum: 2017-2018
Locatie: Wevelgem

Het bouwen van een nieuwe waterzuivering terwijl de bestaande zuivering in dienst blijft.
Gefaseerde afbraak van de oude zuivering.
Bouwen van een dienstgebouw met hoog- en laagspanningscabine en ruimte voor de blowers.
Het bouwen van een betonnen buffertank.
Het bouwen van Anaërobe tanks in beton.
Riolering en omgevingswerken.