top of page
Pompstation
Contact

POMPSTATIONS

Sanering Waregemstraat, Anzegem

Persyn

Bouwheer: Aquafin
Datum: 2022-heden
Locatie: Waregemstraat, Anzegem

Opbraak bestaande wegenis en riolering

Aanleg riolering

Aanleg bufferbekken

Bouwen van 1 overstort, 1 pompstation, 8 kopmuren en 4 tussenschotten

Aanleg (onder)funderingen

Aanleg fietspaden in betonverharding en rijweg in asfalt

Aanleg verhardingen in betonstraatstenen en grasbetontegels

Wegenis- en rioleringswerken in Gent Oostakker

Persyn

Bouwheer: Aquafin
Datum: 2013-2016
Locatie: Gent/Oostakker

Aanleggen van persleidingen.
Bouwen van pompstations.
Rioleringswerken en doorpersingen.
Wegeniswerken.

Wegenis en riolering Vaartstraat Brugge

Persyn

Bouwheer: Aquafin
Datum: 2015-2016
Locatie: Brugge

Vervanging van een pompstation.
Rioleringswerken.
Renoveren van bestaande riool d.m.v. relining.
Wegeniswerken: boordstenen, klinkers en wegenisbeton.
Uitstroomconstructies.

Riolering en wegeniswerken: pompstation en doorpersing

Persyn

Bouwheer: Aquafin, gemeente Ingelmunster
Datum: 2007-2008
Locatie: Ingelmunster

Bouwen van een Pompstation naast het kanaal en naast de spoorweg. 
Het afzinken van een betonnen constructie met een diameter van 12 m en een diepte van 15 m.
Doorpersing van PE-leiding onder het kanaal en onder de spoorweg.
Onderdoorpersing van betonnen buizen onder het kanaal.
Aanleg van riolering.
Wegenis en groenaanleg.

bottom of page