top of page
Construct
Contact

ONDERGRONDSE CONSTRUCTIES

3 niveaus ondergrondse parking

Persyn

Bouwheer: Dexia
Datum: 2009-2011
Locatie: Middelkerke

339 parkeerplaatsen en 86 garageboxen.
Slibwanden met een dikte van 80 cm en 22 m diep.
Dakplaat in nagespannen beton.
54.000 m³ grondwerk in stross.
Prefabkolommen gefundeerd op palen.
Rook- en warmte-afvoer.
Elektriciteit.
Afwatering.
Bovengronds 1000 m² luifels in gekleurd beton.

Aanpassen uitgang Station Kortrijk

Persyn

Bouwheer: NMBS Holding
Datum: 2007-2008
Locatie: Kortrijk

Het maken van een ondergrondse betonnen helling van 100 m lengte om een nieuwe ondergrondse toegang te creëren naar de perrons voor fietsers en voetgangers.
Wanden en dakplaat in zichtbeton.
Verbinding met bestaande tunnel onder de Pieter Tacklaan. Daarop staat een gegalvaniseerde staalconstructie. De wanden bestaan uit geklemde beglazing. De dakrand in leisteen, plafonds uit strekmetaal en granieten vloeren en trappen.
Roltrap, elektriciteit en verlichting.
Riolering, buitenaanleg en heraanleg fietspad.
Beschoeiing met damplanken, uitgraven en afvoeren van grond.

bottom of page