De firma Persyn is opgericht in 1945 door dhr Sylvère Persyn. Aanvankelijk werd gestart met grond-,wegenis- en waterwerken.

In de jaren zestig werden de eerste betonnen kunstwerken uitgevoerd (bruggen,tunnels, viaducten). In 1985 nam de zoon, dhr Frank Persyn, de functie van gedelegeerd bestuurder over van zijn vader.

In 2007 was er een management buy-out door vier ingenieurs.

In 2008 namen Dirk D’hondt en Hervé Demeyere de taak van gedelegeerd bestuurder op zich.

in 2019 zijn Lode, Dirk en Hervé de vennoten van Persyn.