Erkenningen

De firma Persyn is erkend om werken uit te voeren voor de overheid.

 In klasse 8 (onbegrensd) voor de volgende categoriën:

 • Categorie C : Wegenbouwkundig werken
 • Categorie C1 : Gewone rioleringswerken
 • Categorie C2 : Watervoorziening en leidingen leggen
 • Categorie D : Bouwwerken
 • Categorie D1 : Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen
 • Categorie E : Burgerlijke bouwkunde
  Categorie E1 : Moerriolen
 • Categorie V : Installaties voor waterzuivering 

In klasse 6 (tot 3.225..000 Euro) voor de volgende categoriën:

 • Categorie B : Waterbouwkundige werken
 • Categorie B1 : Waterlopen ruimen
 • Catergorie P2 : Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties 

In klasse 5 (tot 1.810.000 Euro) voor de volgende categoriën:

 • Categorie C5 : Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen
 • Categrorie G : Grondwerken
 • Categorie E4 : Horizontale doorpersingen van onderdelen van
 • kunstwerken 

In klasse 4 (tot 900.000 Euro) voor de volgende categoriën:

 • Categorie F : Metaalconstructies
 • Categorie F2 : Metalen draagstructuren bouwen
 • Categorie G5 : Afbraakwerken
 • Categorie P1 : Elektrische installaties in gebouwen
 • Categorie P3 : Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen
 • Categorie S1 : Openbare telefoon- en telgraafuitrustingen en databeheer

In klasse 3 (tot 500.000 Euro) voor de volgende categoriën:

 • Categorie A : baggerwerken
 • Categorie E2 : Paalfunderingen, dam- en diepwanden

 In klasse 2 (tot 275.000 Euro) voor de volgende categoriën:

 • Categorie G3 : beplantingen

Voor projecten met een hogere waarde wordt er samengewerkt met partners.